Vandringsleder

Vandringsled runt Vägumeviken

Sen en tid tillbaka undersöker Vägumevikens Vänner möjligheten att anlägga en vandringsled runt Vägumeviken.

En möjlig sträckning av denna led skulle kunna vara från Slite till det fantastiska naturreservatet Asunden.

Föreningens ambitioner ligger helt i linje med projektet ”Regional samordning av vandringsleder” som Region Gotland driver. Region Gotland har sökt och fått beviljat pengar från Naturvårdsverket för att utveckla ledsamordning på Gotland. Enligt Region Gotland möjliggör organiseringen för aktörer att i framtiden söka medel för olika initiativ och projekt rörande vandringsleder vilket Vägumevikens Vänner följer med stort intresse.

Region Gotland anordnar både inspirationsresor och workshops där medlemmar i Vägumevikens Vänner deltar. Kontakta gärna styrelsen för mer information.