Styrelsen och kontakt

Styrelseförteckning 2020 – 2021

  • Ordförande: Ingrid Fredriksson, Lärbro Stora Vägume 1248, 624 53 Lärbro, 0708-54 06 03
  • Kassör: Maria Wiklund Karlsson, Frejavägen 26A, 182 64 Djursholm, 0734-38 70 41
  • Ord: Susanna Holmgren, Wernersgatan 32, 582 46 Linköping, 070-594 54 12
  • Ord: Linda Stenström, Lärbro Stora Vägume 1236, 624 53  Lärbro, 070-310 73 84
  • Suppl: Paul Lundahl, Lärbro Lilla Bjärs 1634, 624 53 Lärbro,  0720-39 79 26
  • Revisor: Britt-Marie Schärström, Åkerstigen 17, 621 50 Visby, 070-533 61 63
  • Revisorsuppleant: Dan Nyström, Slipvägen 5, lgh 1201, 161 66 Lidingö, 08-731 99 46
  • Valberedning: Ulf Lundahl, Odengatan 48C, 811 31  Sandviken, 073-251 05 02

Kontaktinformation

För kontakt med styrelse, revisorer eller valberedning använd mailadressen nedan.
Mail: info@vagumeviken.se
Facebook: Vägumevikens Vänner
Adress: Vägumevikens Vänner, Lärbro Stora Vägume 1248, 624 53  LÄRBRO
Organisationsnummer: 802497-1569
Bankgiro: 793-9218