Styrelsen och kontakt

Styrelseförteckning 2021 – 2022 

  • Ordförande: Ingrid Fredriksson, Lärbro Stora Vägume 1248, 624 53 Lärbro, 0708-54 06 03
  • Kassör: Maria Wiklund Karlsson, Frejavägen 26A, 182 64 Djursholm, 0734-38 70 41
  • Ord: Susanna Holmgren, Wernersgatan 32, 582 46 Linköping, 070-594 54 12
  • Ord: Karin Svanberg, Rottnevägen 26, 128 48  Bagarmossen, 070-332 11 94
  • Suppl: Eva Dahlflo, Lärbro Lilla Bjärs 1863, 624 53  Lärbro, 070-292 41 17
  • Revisor: Britt-Marie Schärström, Åkerstigen 17, 621 50 Visby, 070-533 61 63
  • Revisorsuppleant: Kerstin Ribeiro, Kännungs Hellvi 116, 624 50 Lärbro, 070-897 14 91
  • Valberedning: Ulf Lundahl, Odengatan 48C, 811 31  Sandviken, 073-251 05 02

Kontaktinformation

För kontakt med styrelse, revisorer eller valberedning använd mailadressen nedan.
Mail: info@vagumeviken.se
Facebook: Vägumevikens Vänner
Facebook: Sluten grupp för medlemmar
där vi diskuterar åtgärder som behövs för att förbättra flödet i viken. Alla tips och idéer mottas tacksamt. 
Adress: Vägumevikens Vänner, Lärbro Stora Vägume 1248, 624 53  Lärbro
Organisationsnummer: 802497-1569
Bankgiro: 793-9218

Vårt Swishnr är 123 406 78 15.