Styrelsen och kontakt

Styrelseförteckning 2023 – 2024

Styrelse

  • Ordförande: Ingrid Fredriksson, Lärbro Stora Vägume 1248, 624 53 Lärbro,  Mail Ingrid
  • Kassör: Maria Wiklund Karlsson, Frejavägen 26A, 182 64 Djursholm, Mail Maria
  • Ord: Susanna Holmgren, Wernersgatan 32, 582 46 Linköping, Mail Susanna
  • Ord: Anders Siedberg, Brissundsvägen 18, 622 76  VISBY, Mail Anders
  • Suppl: Bo Karlström, Ravinstigen 11 Lgh 1203, 621 58  VISBY, Mail Bo

Revisorer

  • Revisor: Britt-Marie Schärström, Åkerstigen 17, 621 50 Visby, Mail Britt-Marie
  • Revisorsuppleant: Elisabeth Ellström, Prästkragev. 2, 148 71  SORUNDA, Mail Elisabeth 

Valberedning

  • Ulf Lundahl, Odengatan 48C, 811 31  Sandviken, Mail Ulf
  • Erik Hallerström, Lignagatan 2, 117 34  STOCKHOLM, Mail Erik

Kontaktinformation

För kontakt med styrelse, revisorer eller valberedning använd mailadressen nedan. Ange namn på den du vill komma i kontakt med.
Mail: info@vagumeviken.se

Facebook: Vägumevikens Vänner
Facebook: Sluten grupp för medlemmar
där vi diskuterar åtgärder som behövs för att förbättra flödet i viken. Alla tips och idéer mottas tacksamt. 
Adress: Vägumevikens Vänner, Lärbro Stora Vägume 1248, 624 53  Lärbro
Organisationsnummer: 802497-1569
Bankgiro: 793-9218

Vårt Swishnr är 123 406 78 15.