Styrelsen och kontakt

Styrelseförteckning 2021 – 2022

Styrelse

 • Ordförande: Ingrid Fredriksson, Lärbro Stora Vägume 1248, 624 53 Lärbro,  Mail Ingrid
 • Kassör: Maria Wiklund Karlsson, Frejavägen 26A, 182 64 Djursholm, Mail Maria
 • Ord: Susanna Holmgren, Wernersgatan 32, 582 46 Linköping, Mail Susanna
 • Ord: Karin Svanberg, Rottnevägen 26, 128 48  Bagarmossen, Mail Karin
 • Suppl: Eva Dahlflo, Lärbro Lilla Bjärs 1863, 624 53  Lärbro, Mail Eva
 • Suppl: Cathrine Severholt,Tunnelvägen 1, 133 36  Saltsjöbaden, Mail Cathrine

Revisorer

 • Revisor: Britt-Marie Schärström, Åkerstigen 17, 621 50 Visby, Mail Britt-Marie
 • Revisorsuppleant: Kerstin Ribeiro, Kännungs Hellvi 116, 624 50 Lärbro, Mail Kerstin

Valberedning

 • Ulf Lundahl, Odengatan 48C, 811 31  Sandviken, Mail Ulf
 • Erik Hallerström, Lignagatan 2, 117 34  STOCKHOLM, Mail Erik
 • En vakant plats som tillsätts innan årsmötet 2023

Kontaktinformation

För kontakt med styrelse, revisorer eller valberedning använd mailadressen nedan. Ange namn på den du vill komma i kontakt med.
Mail: info@vagumeviken.se

Facebook: Vägumevikens Vänner
Facebook: Sluten grupp för medlemmar
där vi diskuterar åtgärder som behövs för att förbättra flödet i viken. Alla tips och idéer mottas tacksamt. 
Adress: Vägumevikens Vänner, Lärbro Stora Vägume 1248, 624 53  Lärbro
Organisationsnummer: 802497-1569
Bankgiro: 793-9218

Vårt Swishnr är 123 406 78 15.