Rensa släke

Förr i tiden tog bönderna upp Släke från stranden för att lägga som gödning på sina åkrar. Något som man slutade med. Släken blev  liggandes kvar på de fina badstränderna. När ingen tog bort släken så la sig ny sand uppå släken och sedan kom ny släke på stranden. Släken började förmultna och stränderna blev sämre skick.

Vägumevikens Vänner får bidrag från Länsstyrelsen på Gotland genom LOVA-projektet (lokala vattenvårdsprojekt) för att rensa släke på Skärsudden, Stainskär och vid Barläst. I början av juni 2021 har vi ännu inte fått besked om årets stöd.

Ytterligare information om LOVA-stöd finns här. 

En förutsättning för bidraget är att vi gemensamt genomför många timmar med ideellt arbete. Maskiner används för att rensa den släke som vi drar upp ur havet och från stränderna.

Vi kommer att ha minst 2 olika tillfällen i sommar för att informera och hjälpa till att räfsa ihop den släken som flyter upp stranden. Förra årets räfsning gav ett fint resultat, så nedan är de kommande tiderna för fortsatt arbete.

Tider för 2021:

Sommaren 2021 kommer föreningen anordna två träffar då vi rensar släke, plockar upp skräp längs
stränderna och snyggar till på Skärsudden, Stainskär och Barläst. En förutsättning för fortsatta LOVA-bidrag är att vi gör en stor mängd ideella insatser. Träffarna är planerade följande datum:

Söndagen den 11 juli kl. 10 – 15 släkesräfsning och städning. Samling Skärsudden.
Lördagen den 14 augusti kl. 10 – 15 släkesräfsning och städning. Samling Skärsudden.
Grillkvällar kan anordnas efter räfsningen vid bra väder och om intresse finns.
Egen mat och dryck medtages.

Ta med er räfsor, krattor, grepar och kaffekorg. Vi hjälps åt att ta bort släke och snyggar till längs
viken. Föreningen bjuder på grillad korv med bröd vid 13-tiden vid alla träffarna.

Varmt välkomna!

Grillkväll för föreningens medlemmar

Om intresse finns anordnas grillkvällar i anslutning till räfsardagarna. Medtag mat och dryck. Välkomna!