Inspirationsresa

Till medlemmar i Vägumevikens Vänner

Vill du delta i arbetet med vandringsleder på norra Gotland?

Den 22 – 24 november 2022 bjuder Region Gotland och Gotland Out med till en inspirationsresa till Blekinge och Skåne för att se hur de arbetar med samordning kring vandringsleder. Projektet betalar för resa, logi och mat med undantag för mat på båten. Just nu pågår projektet Regional samordning av vandringsleder på Gotland. Syftet är att skapa en gemensam organisering av arbetet med leder på Gotland.

Detta arbete är viktigt för vår förening eftersom vi redan har påbörjat flera projekt som syftar till att göra Vägumeviken mer tillgänglig. Vår förhoppning är att det i framtiden kommer att finnas en vacker vandringsled mellan Slite och Asunden längs Vägumeviken. Tyvärr har ingen från Vägumevikens styrelse möjlighet att medverka. Därför söker vi nu två medlemmar som är intresserade att följa med på resan och av arbetet med att skapa vandringsleder på norra Gotland.

Anmälan senast 9 november 2022: Två personer per organisation får följa med på resan och vi ser därför att du anmäler ditt intresse direkt till oss i Vägumevikens Vänner. Uppge namn, e-post och telefonnummer.   Anmälan görs per telefon 0734-38 70 41 eller E-post info@vagumeviken.se
Du som anmäler dig förväntas lämna en kort skriftlig rapport från inspirationsresan till Vägumevikens Vänner.

För mer information se inbjudan. Länk. 

Välkommen med din anmälan!

Styrelsen i Vägumevikens Vänner