Om föreningen

Vad vi vill (mål)

  • Förbättra vatten- och bottenkvalitet i viken
  • Göra strandområden omkring viken mer  öppna och tillgängliga för allmänheten.

Vad vi gör

  • Vi rensar släke och vass (ideellt och med LOVA-bidrag från Länsstyrelsen Gotland)
  • Vi skapar Strandbeten och Strandängar (med EU-medel från Jordbruksverket)

Vad vi vill ska göras

  • Att vägbanken till Asunden görs om för bättre genomströmning
  • Att norra piren i Slite görs om för bättre genomströmning och bottenkvalitet
  • Muddring av viken för bättre bottenkvalitet
  • Att det skapas vandrings- och cykelled runt hela viken