Bli medlem

STÖD OSS – för att åstadkomma bättre flöde i viken

Bli medlem i Vägumevikens ideella förening för att stödja arbetet med att påverka och arbetet med att återskapa viken. Medlemsavgift är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familjemedlem. Medlemsavgiften sätts in på
BG: 793-9218.

Nya medlemmar.  Viktigt att Du registrerar dina kontaktuppgifter genom att klicka här. På så sätt kan vi lättare komma i kontakt med dig.

Valfritt bidrag är alltid väldigt välkommet. Föreningen är helt beroende av bidrag för att
kunna existera. Vårt Swishnr är 123 406 78 15.