Årsmöte och föreningsdokument

Årsmöte 2023.

Tid: Söndagen den 25 juni 2023 kl. 13.00.
Plats: Skärsudden vid korvgrillningen. Vid dåligt väder gamla skyttepaviljongen.
Handlingar: Möteshandlingarna finns här nedanför på hemsidan. Du som inte har tillgång till dator har möjlighet att få alla
handlingar hemskickade till dig i samband med anmälan.
Anmälan årsmöte: Senast 24 juni 2023 till info@vagumeviken.se eller telefon 0734-38 70 41.

Stadgar VVorg

Kallelse 2023 

Dagordning 2023

Stadgeändring

Verksamhetsberättelse för VV år 2022

Verksamhetsplan för VVV 2023-2026

Valberedningens förslag till ledamöter 2023-2024 

Revisorernas berättelse 2022

Årsmötesprotokoll 2022 

Anmälan årsmöte: Senast 24 juni 2023 till info@vagumeviken.se eller telefon 0734-38 70 41.