Föreningsdokument

Stadgar VVorg

Kallelse 27 juni 2021

Dagordning 27 juni 2021

Verksamhetsberättelse för VV år 2020

Verksamhetsplan för VVV 2021-2023

Valberedningens förslag till ledamöter 2021-2022

Revisorernas berättelse 2020

Årsmötesprotokoll 2021 

Inga frågor/kommentarer från medlemmar för år 2020

Årsmöte: Söndagen den 27 juni 2021. P.g.a. Coronapandemin har vi inget fysiskt årsmöte i år. Istället får alla medlemmar möjlighet att svara på dagordningens frågor via E-post eller vanlig post. Dina svar behöver vi senast 20 juni 2021. Du hittar samtliga frågor via formuläret nedan. Om du inte har tillgång till dator kan vi skicka ut alla handlingar till dig per post i samband med din anmälan.

Länk till årsmötesformulär

Anmälan årsmöte: Senast 20 juni 2021 till info@vagumeviken.se eller telefon 0734-38 70 41. Om du fyller i formuläret ovan behövs ingen anmälan.