Årsmöte och föreningsdokument

Årsmöte 2024.

Tid: Söndagen den 16 juni 2024 kl. 13.00
Plats: Skärsudden vid korvgrillningen. Vid dåligt väder gamla skyttepaviljongen.
Handlingar: Möteshandlingarna finns på hemsidan
www.vagumeviken.se/foreningsdokument/ senast den 2 juni 2024.
Du som inte har tillgång till dator har möjlighet att få alla handlingar
hemskickade till dig i samband med anmälan.
Anmälan årsmöte: Senast 14 juni 2024 till info@vagumeviken.se eller telefon 0734-38 70 41.

Kallelse 2024

Dagordning 2024

Verksamhetsberättelse för VV år 2023

Verksamhetsplan för VVV 2024-2027

Valberedningens förslag till ledamöter 2024-2025. Kommer senare. Senast direkt till årsmötet.

Revisorernas berättelse 2023

Årsmötesprotokoll 2023 

Nya Stadgar antagna i juni 2023 

Anmälan årsmöte: Senast 14 juni 2024 till info@vagumeviken.se eller telefon 0734-38 70 41.