Föreningsdokument

Stadgar VVorg

Kallelse 28 juni 2020

Dagordning 28 juni 2019

Verksamhetsberättelse för VV år 2019 med namnteckningar

Verksamhetsplan för VVV 2020-2022 med namnteckningar

Valberedningens förslag till ledamöter

Revisorernas berättelse

Frågor och kommentarer årsmöte 2020

Årsmötesprotokoll 2020.

Årsmötesprotokoll 2020 med namnteckningar.

Årsmöte: Söndagen den 28 juni 2020. P.g.a. Coronapandemin har vi inget fysiskt årsmöte i år. Istället får alla som anmäler sig till årsmötet möjlighet att svara på dagordningens frågor via E-post eller vanlig post. Dina svar behöver vi senast 21 juni 2020. Du hittar samtliga frågor via detta formulär. Om du inte har tillgång till dator kan vi skicka ut alla handlingar till dig per post i samband med din anmälan.

Länk till årsmötesformulär

Anmälan årsmöte: Senast 14 juni 2020 till info@vagumeviken.se eller telefon 0734-38 70 41.