Årsmöte och föreningsdokument

Årsmöte 2022.

Tid: Lördagen den 2 juli 2022 kl. 13.00
Plats: Skärsudden vid korvgrillningen. Vid dåligt väder gamla skyttepaviljongen.
Handlingar: Möteshandlingarna finns här nedanför på hemsidan. Du som inte har tillgång till dator har möjlighet att få alla
handlingar hemskickade till dig i samband med anmälan.
Anmälan årsmöte: Senast 30 juni 2022 till info@vagumeviken.se eller telefon 0734-38 70 41.

Stadgar VVorg

Kallelse 2 juli 2022 

Dagordning 2 juli 2022 

Verksamhetsberättelse för VV år 2021

Verksamhetsplan för VVV 2022-2024

Valberedningens förslag till ledamöter 2022-2023 

Revisorernas berättelse 2021

Årsmötesprotokoll 2022 

Anmälan årsmöte: Senast 30 juni 2022 till info@vagumeviken.se eller telefon 0734-38 70 41.