Vägumevikens vänner

Välkomna till Vägumevikens Vänners hemsida.

Idag har föreningen 76 st medlemmar, många av dem har hjälpt till vid de släkesräfsardagar vi har haft
under sommaren. Ett stort varmt tack till er alla.

Bli medlem i Vägumevikens ideella förening för att stödja arbetet med att påverka och arbetet med att återskapa viken. Medlemsavgift är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familjemedlem. Medlemsavgiften sätts in på
BG: 793-9218. Nya medlemmar Registrera dina kontaktuppgifter genom att klicka här

Valfritt bidrag är alltid väldigt välkommet. Föreningen är helt beroende av bidrag för att kunna existera.

Preliminärt årsmöte söndagen den 27 juni 2021. På grund av rådande coronapandemin blir årsmötet digitalt
även år 2021. Dokumenten kommer att finnas på vår hemsida senast två veckor innan årsmötet.

Rensa släke. Datum för år 2021 publiceras i början av juni 2021.

Gilla Facebooksida ”Vägumevikens vänner