Vägumevikens vänner

Våra mål

  • Förbättra vatten- och bottenkvalitet i viken
  • Göra strandområden omkring viken mer  öppna och tillgängliga för allmänheten.

Idag har föreningen 87 st medlemmar, många av medlemmarna har hjälpt till vid de släkesräfsardagar vi har
haft under åren.

Bli medlem i Vägumevikens ideella förening för att stödja och påverka arbetet med
att återskapa viken. Medlemsavgift är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj.
Medlemsavgiften sätts in på BG: 793-9218 eller kan betalas in via Swish.
Nya medlemmar.  Viktigt att du registrerar dina kontaktuppgifter genom att klicka här.
På så sätt kan vi lättare komma i kontakt med dig.


Valfritt bidrag
 är alltid väldigt välkommet. Föreningen är helt beroende av bidrag för att
kunna existera. Många privatpersoner har valt att skicka ett bidrag till vårt arbete.
Vårt Swishnr är 123 406 78 15. Du kan även betala in medlemsavgiften via Swish.

 

Årsmöte 2023. Söndagen den 25 juni 2023 kl. 13.00. Samtliga dokument inför årsmötet finns här.

Vi rensar släke vid Barläst, Skärsudden och Steinskär tre gånger sommaren 2023. Mer information och datum finns här.

Gilla FacebooksidaVägumevikens vänner