Vägumevikens vänner

Våra mål

  • Förbättra vatten- och bottenkvalitet i viken
  • Göra strandområden omkring viken mer  öppna och tillgängliga för allmänheten.

Idag har föreningen 84 st medlemmar, många av medlemmarna har hjälpt till vid de släkesräfsardagar vi har
haft under år 2021. Ett stort varmt tack till er alla.

Bli medlem i Vägumevikens ideella förening för att stödja och påverka arbetet med
att återskapa viken. Medlemsavgift är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj.
Medlemsavgiften sätts in på BG: 793-9218 eller kan betalas in via Swish.
Nya medlemmar.  Viktigt att du registrerar dina kontaktuppgifter genom att klicka här.
På så sätt kan vi lättare komma i kontakt med dig.


Valfritt bidrag
 är alltid väldigt välkommet. Föreningen är helt beroende av bidrag för att
kunna existera. Många privatpersoner har valt att skicka ett bidrag till vårt arbete.
Vårt Swishnr är 123 406 78 15. Du kan även betala in medlemsavgiften via Swish.

 

Årsmöte 2022. Vi återkommer om datum för årsmötet 2022 senast i början av juni. Dokumenten finns på vår hemsida här.

Rensa släke. Mer information här.  2021 års släkesräfsning är avslutad. Vi återkommer med nya datum för år 2022.

Gilla FacebooksidaVägumevikens vänner