Vägumevikens vänner

Våra mål

  • Förbättra vatten- och bottenkvalitet i viken
  • Göra strandområden omkring viken mer  öppna och tillgängliga för allmänheten.

Idag har föreningen 83 st medlemmar, många av dem har hjälpt till vid de släkesräfsardagar vi har haft under sommaren. Ett stort varmt tack till er alla.

Bli medlem i Vägumevikens ideella förening för att stödja arbetet med att påverka och arbetet med att återskapa viken. Medlemsavgift är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familjemedlem. Medlemsavgiften sätts in på BG: 793-9218.
Nya medlemmar.  Viktigt att du registrerar dina kontaktuppgifter genom att klicka här.
På så sätt kan vi lättare komma i kontakt med dig.

 

Valfritt bidrag är alltid väldigt välkommet. Föreningen är helt beroende av bidrag för att kunna existera. Vårt Swishnr är 123 406 78 15.

 

 


Rensa släke.
Mer information här.

• Söndagen den 11 juli kl. 10 – 15 släkesräfsning och städning. Samling Skärsudden.
• Lördagen den 14 augusti kl. 10 – 15 släkesräfsning och städning. Samling Skärsudden.

Årsmöte söndagen den 27 juni 2021. På grund av rådande coronapandemin blir årsmötet digitalt även år 2021. Dokumenten finns på vår hemsida här.

Gilla Facebooksida ”Vägumevikens vänner